ตารางราคาค่าขนส่ง

 

ตารางราคาค่าขนส่ง

 

  

 

 

 

วิธีการคำนวนราคา

>>ทดลองคำนวณค่าขนส่งกดตรงนี้<<

 

วิธีคำนวณค่าขนส่งสินค้าจากจีน

  

 

การคำนวนราคาของเราใช้มาตรฐานการคิดเงินตามหลักโลจิสติกส์สากลคือการคิดราคาจากน้ำหนักสินค้า(Gross Weight) และการคิดราคาจากปริมาตรสินค้า(Volumn Weight) โดยเมื่อเทียบราคาระหว่าง หน่วยแล้วจะเลือกใช้หน่วยเหมาะสมกว่าขึ้นอยู่กับว่าสินค้าใช้พื้นที่เยอะหรือใช้น้ำหนักเยอะ

  • สินค้าหนัก(หนักเกิน 250 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) : คิดราคาเป็นกิโลกรัม 
  • สินค้าเบาแต่ใหญ่(เบากว่า 250 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) : คิดราคาเป็นลูกบาศก์เมตร(คิว

 

วิธีคำนวณคิวคือกว้าง ยาว สูง 
ถ้าหน่วยที่ได้มาเป็นเซนติเมตรให้หารด้วย 1,000,000
เช่นสินค้ากว้างยาวสูง (ซม.) =  70 x 120 x 100 = 70x120x100/1,000,000 = 0.84 คิว

 

 

ตัวอย่างการคิดราคา

ตัวอย่างที่1 กระสอบเสื้อผ้าหนัก 70 กิโลกรัมขนาด 40 x 100 x 40 เซนติเมตร

  • ขนาดคิว = 0.16
  • น้ำหนักต่อคิว = 70/0.16 ได้ว่า 1 คิวหนัก 437 กิโลกรัม : สินค้าหนัก
  • คิดราคาเป็นกิโลกรัม

ตัวอย่างที่2 กล่องเฟอร์นิเจอร์หนัก 120 กิโลกรัมขนาด 200 x 100 x 70 เซนติเมตร

  • ขนาดคิว 1.4
  • น้ำหนักต่อคิว = 120/1.4  ได้ 85.7 กิโลกรัมต่อ 1 คิว  :  สินค้าเบาแต่ใหญ่
  • คิดราคาเป็นคิว

 

Visitors: 328,781